Horse Assisted Education

Metoda HAE (Horse Assisted Education) je v prvé řadě o lidech, ne o koních.
 
Koně jsou v ní používaní jako katalyzátor zpětné vazby, partner a nástroj pro sebereflexi. Na koních se během tréninku neučí účastníci jezdit, ale naopak se s koňmi spolupracuje ze země, řeší se úlohy a realizují rozvojová cvičení. Jednotlivá cvičení jsou nahrávaná na video a následně je poskytovaná zpětná vazba v tréninkové místnosti.
 
HAE tréninky jsou na farmě Zeusov pořádány ve spolupráci s certifikovanou lektorkou, členkou mezinárodní asociace EAHAE Ing. Lenkou Kměťovou (více na KNOW-HORSE®).
 

Proč koně?

Koně se chovají jinak než lidé, ale rovněž i jinak než ostatní zvířata, jež jsou běžnými společníky lidí v různých situacích. Divocí koně v přírodě nebo chovaní ve stádu na pastvině mají jasně definovaná pravidla a hierarchii, kterou všichni plně respektují. Každý jednotlivec má v hierarchii své místo a mezi členy stáda panuje důvěra, respekt a vzájemná úcta - jen tak může stádo jako celek úspěšně fungovat a ve volné přírodě přežít.
 
Mezi světem koní a lidí existuje mnoho paralel a podobností - i základem úspěšné práce manažera ve vztahu ke svým podřízeným či kolegům je přeci vzájemná úcta, respekt a důvěra. V pracovním světě je slovo důvěra reprezentované odborností, komunikačními dovednostmi, empatií, přirozenou autoritou, schopností jasně definovat cíl, určováním priorit, delegováním a motivováním.
 
Koně, se kterými člověk pracuje, přebírají do určité míry i vlastnosti a chování člověka. Jsou jeho zrcadlovým obrazem. Dávají člověku zpětnou vazbu tím nejpřirozenějším způsobem. V pracovních, ale i v soukromých vztazích hrajeme různé role a přebíráme na sebe nejrůznější masky, za které skrýváme své skutečné pocity a očekávání. Kůň je ale absolutně přirozený a je schopný tyto masky odhalit. Jakákoli póza či hraní na koně neplatí. Manažeři se tak díky koním stávají tím, kým skutečně jsou. Reálná zkušenost s koňmi pomůže manažerovi podívat se na sebe jinýma očima, uvědomit si, jak působí na lidi, své podřízené, kolegy a pomůže lépe pochopit procesy a vztahy, které díky jeho nastavení ve firmě existují a které může následně změnit či vylepšit.
 
Z tohoto pohledu jsou schopnosti a přirozené chování koní absolutně novým a inovativním prvkem ve vzdělávání a profesionálním rozvoji manažerů. Vzhledem k tomu, že jde o vysoce emocionální formu a aktivním zapojením dvou různých druhů a situací z praxe, dochází:
 
 • k intenzivnějšímu zážitku
 • k odlišnému typu zpětné vazby
 • k vyšší efektivitě vzdělávání a rozvoje
 • k výraznější sebereflexi
 • k aktivnějšímu uplatnění získaných dovedností v praxi

Nabídka tréninků

Nabídka HAE tréninků se zaměřuje na oblasti rozvoje osobnosti, skupin a týmů, ve kterých mají koně nejvyšší relevanci a schopnost přispět k pozitivním změnám a kde přináší vyšší efektivitu v porovnání s klasickými soft skills tréninky realizovanými formou indoor a outdoor aktivit.
 
 • The Art of Leadership | Umění vůdcovství
 • Team Building & Development | Budování a rozvoj týmu
 • Communication Skills | Komunikační dovednosti s důrazem na neverbální komunikaci
 • Change Management | Řízení změn
 • Time Management | Řízení času
 • Motivation | Motivace 
 • Customer Relationship | Budování vztahů se zákazníky, proklientská orientace
 • Self Development | Osobní rozvoj a sebepoznávání (individuální trénink pro 1 max. 2 osoby)
 
Cílovou skupinou pro absolvování tréninku s asistencí koní jsou v závislosti na tématu tréninku a definovaných cílech:
 
 • Top manažeři, majitelé firem, jednatelé
 • Vedoucí pracovníci
 • Nově vytvořená skupina spolupracovníků s cílem vybudovat tým
 • Skupina spolupracovníků vytvořená reorganizací ve firmě
 • Tým s nízkou efektivitou, konflikty
 • Fungující tým s cílem dále rozvíjet jeho potenciál a synergii
 • Sales manažeři, obchodní zástupci, marketingoví manažeři
 • Individuální zájemci s potřebou rozvíjet své schopnosti a dovednosti

Neváhejte nás kontaktovat pro nezávaznou nabídku.