Trénink Koňmunikace

Na farmě Zeusov pořádáme skupinové tréninky zaměřené na rozvoj emoční inteligence (enneagram), rozpoznání vlastních komunikačních strategií a ověření efektivity a vedení spoluprací s koňmi, kteří nepoužívají osobnostní a společenský filtr.
 
Cílem tréninku je navýšení kompetence vést otevřenou a efektivní komunikaci, která směřuje ke zvolenému cíli. Uvědomění si svého komunikačního stylu pomocí osobnostního systému enneagram a schopnost využít variabilitu jiných osobnostních stylů k dosažení úspěchu.
 
Lektoři: Hana Havlová, Hana Zeus Bubalová
 

Komunikace a lidé

Kdo koho vede? Naše komunikace je deformovaná zkreslujícími filtry a slepými místy podle našeho typu osobnosti. Porozumění rozdílům v  komunikačních strategiích umožní vyhnout se nedorozumění, nekonečným vysvětlováním, obviňování, apatii, nezájmu, které způsobují firmě zbytečné ztráty. Komunikace znamená spojení. Komunikace přináší zisk.
 

Komunikace a koně

Koně jsou z přírodního hlediska „kořist“, na rozdíl od lidí, kteří jsou dravci. Koně žijí ve stádech a v důležitých sociálních vazbách, spjatí neustále se ujasňující hierarchií. Hierarchie stanovuje nejen práva, ale také povinnosti. Koně potřebují, etologicky z důvodu kolektivní ochrany před dravci, neustále vědět, kdo za koho zodpovídá a kdo komu proč podléhá. Jejich přirozenou obranou před nebezpečím je společný přesun vedený respektu-hodnými zkušenými „vůdci“, tedy znalost situace „kdo to tady zodpovědně vede“. Domlouvají se non-verbálně a neustále čtou emoční pole svých druhů. Před koňmi nelze skrýt skutečné vnitřní pocity a motivace, které jako lidé maskujeme celou škálou společensky akceptovatelných masek.
 

Přínosy pro účastníka

  • získá okamžitou zpětnou vazbu, kde je jeho nevyšší kvalita pro komunikaci a vedení lidí 
  • a také jaké jsou jeho limity a jak je může využít k rozvoji a úspěchu
  • porozumí zásadám citlivého, ale pevného a spravedlivého vedení lidí i koní
  • porozumí vlivu svých emocí a vnitřního naladění na komunikaci a vedení koně a uvidí souvislost se situacemi, které zažívá v mezilidských vztazích jakéhokoliv charakteru
  • získá nástroje na rozpoznání a zvládání svých emocí a svého vnitřního naladění
  • naučí se nástroje pro emoční přeladění druhých
  • najde vhodné způsoby, jak sdělovat své potřeby v souladu se svým osobnostním nastavením a zároveň pochopit a respektovat potřeby druhých
  • pochopí směry, které je vhodné sledovat, aby pozice „lídra“ byla autentická, založená na vlastnostech a činech, nikoli na prohlášení

Pojďte se rozvíjet!

Trénink koňmunikace je určen pro skupinu jednotlivců, nebo v rámci teambuildingových a rozvojových firemních aktivit (vždy max 10 osob) a probíhá přibližně 1:1 uvnitř v moderní dřevostavbě a outdoor v životně přirozeném prostředí pro koně, v prostorách farmy Zeusov na Křivoklátsku.
 
Zaujal vás tento seminář? Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku na míru.