Pastviny Zeusov

Projekt "Pastviny Zeusov", jako aktivní pastevní ustájení, vznikl v mé hlavě před mnoha lety a to s cílem změnit život koní v lidském držení k jejich většímu prospěchu.


Základem bylo a je dostat obecně koně z boxů ven, což je ze strany fyzických, psychických i mentálních potřeb koní výhodné a zdravé pro koně každého plemene a využití. Život koní ve vyrovnaném a funkčním stádu v odpovídajících podmínkách venku naplňuje jejich biologické a mentální potřeby a přispívá k jejich ochotě k práci s člověkem. Takto nastavené okolnosti udržují koně v dobrém tělesném i duševním stavu po daleko delší dobu, než je v našich krajích zatím obvyklé o)
(aktuální české statistické průměrné dožití koně cca 14 let je dost alarmující!)

Koně jsou s lidmi svázáni od malička a jistě i v genetickém otisku předchozích generací. Pokud mimo práci s člověkem mají možnost opravdu „být koněm“ a žít koňský život ve stádu, o to více rádi s člověkem spolupracují. Znamená to pro ně nové poznatky, učení, zážitky, které pak mohou vyprávět dalším koním a svoje zkušenosti využívají ve stádě v posunu v koňské hierarchii. Zkušení a "vzdělaní" koně jsou stádu k užitku a budují hodnotné vztahy. I proto stádo nerozděluju na menší skupinky
o dvou či čtyřech jedincích, ale podporuju, aby koně byli pohromadě a pokud to je potřeba, neváhám se zamíchat do rovnání jejich vztahů tak, aby byla zřejmá pravidla pro všechny.

Mým velkým snem je, aby jednou nastala doba, kdy vidět koně v boxech za mřížemi, bude nenormální a trapné a naopak za běžný standard se bude považovat stádečko koní v dobře „logisticky“ vymyšlených areálech, kde hobby-koně, parkuráci, drezúráci a další žijí koňský život, ze kterého nadšeni odbíhají na práci s člověkem :)

Dalším „bodem“, kde spolupůsobím v duchu aktuálního světového trendu, je bosý (neokovaný) kůň s plně fyziologicky funkčními kopyty. Kopyto je velmi důležitý a složitý orgán, jehož stav ovlivňuje celý organismus koně. Pokud konkrétní kůň potřebuje, provádím s ním i cílený pohybový rehabilitační trénink za účelem změny získaného chybného pohybového stereotypu / chybného přesvalení apod. V případě potřeby spolupracuji s fyzioterapeutem a dalšími odborníky.

 

A nakonec, ale možná v první řadě, mě zajímá způsob, jak se s koňmi zachází, „mluví“ a nakládá.
Koně jsou pro mě parťáci a přátelé, kteří mají svoji tichou řeč a snažím se jí od nich naučit. Oni hodně mluví, ale rozkecají se pouze tehdy, když zjistí, že jim opravdu někdo naslouchá. Mnohým, třeba těm příchozím z konvenčních podmínek a boxů, trvá dlouho, než promluví. Ale pak je to vodopád emocí, sdělení, projevů jednotlivých charakterů i bloků z minula. Mnoho koní ani neumí používat běžnou koňskou mimiku, protože jim dříve byla k ničemu – ve stádě nebyli a jejich lidé ji nevnímali. Lidé si nevšimli, že se kůň někde venku nebo na jízdárně na něco ptá a nedostává odpověď – a přitom z úhlu pohledu člověka „zlobil“.
Těší mě také dělat "mediátora" mezi koněm a jeho člověkem, pokud spolu nemají zcela vyjasněný vztah, člověku umím přeložit, co mu kůň sděluje či zrcadlí a povětšinou se mi povede to ve spolupráci s majitelem koně vyřešit k oboustranné spokojenosti.
Emoce, to jsou energie a lze se s nimi naučit pracovat.

Způsob, jakým "zacházím" s koňmi, předávám každému majiteli koně v našem ustájení.
O koně, kteří jsou u nás ustájeni, pečuju osobně a s obecným i (!) individuálním náhledem na jejich biologické i druhu vlastní nebo životem mezi lidmi získané mentální potřeby.
Maximální celková kapacita ustájení na Zeusově je 10 externích koní, ať už se jedná o běžné dlouhodobé ustájení nebo časově omezené rehabilitační.
Režim "na pastevku" je uzpůsoben základním fyzickým potřebám koní: průběžný 24-hodinový pohyb a současně 24-hodinová možnost průběžného příjmu potravy.

Pastviny Zeusov se jmenují po mém nádherném trakénovi Zeusovi, se kterým jsme spolu letos 20 let :) a ušli jsme dlouhou cestu
poznání nejen v oblasti "z boxů ven a z podkov na boso", ale hlavně v dorozumívací a v pochopení koně jako svébytné osobnosti. Lektory pro mě jsou, byli a budou všichni ostatní koně, se kterými se potkávám.

Hana "Zeus" Bubalová

PASTVINY

 

Pro koně máme průběžně udržované a střídané pastviny, se stromy a přirozenými úkryty, s volným přechodem přes potok, noční výběh s prostorným přístřechem, zpevněnými plochami, prostorem pro válení a nezámrznou napaječkou. K dispozici je travnatá kruhovka, připravuje se jízdárna. Taky tu máme koridor a spoustu "bludišť", kde se koně učí používat mozek, aby se dostali z bodu A do bodu B - pod striktním lidským vedením a převáděním mnohdy koně mozek vypnou a je to škoda.
Pastviny koně využívají v sezóně, mimo ni se pohybují "v koridoru", tedy po treku, kde mají k dispozici jak vodu a liz, tak seno v sítích nebo kupičkách. Na noc (nebo v letních vedrech naopak na den) chodí do "base campu", do základního výběhu přímo u domu. V přilehlém a blízkém okolí nejsou žádná chemicky ošetřovaná pole a v případě potřeby se jim lze vyhnout i při dlouhých vyjížďkách do terénu.
 
Pro majitele je zde sedlovna se sociálním zázemím, klubovna. Děti jsou vítány, jakož psi :-)
 

Péče o koně

Koně mají k dispozici pastvu a stálý přístup k vodě, senu a lizu (himalajská sůl). Krmení se děje 2x denně a krmí se na míru namíchaným jídlem podle potřeb konkrétního koně v daném okamžiku, resp. ročním období.
Koně jsou pod stálým dohledem.
Počítám s tím, že vy, jako majitelé, třeba i máte méně času, než byste chtěli. Ráda jsem vám a zvláště vašemu koni k službám, jak je potřeba. Nabízím také pomoc s rekonvalescencí, rekondicí či rehabilitací koně, jakož psychickým uvolněním, nebo u problémů s kopyty či obecně pohybovým aparátem.
 
Vítáme k nám i hříbata, ale nefungujeme jako klasická "odkladna", naopak moc rádi pomůžeme připravit hříbátko na součinnost s člověkem výchovou a učením.
 

Krátkodobé pobyty

Na víkend nebo volný týden či delší dovolenou k nám za svým koněm nemusíte dojíždět, můžete tu zůstat.