PODSAZENÉ PATKY

Podsazené patky.

Zúžené kopyto.


Zjednodušené vysvětlení, jak vidět a pochopit podsazené patky a zúžené kopyto.

Na obrázcích vidíte střídavě obě přední kopyta koně.

/Kůň je chován dlouhodobě pastevním způsobem a bosý a má za sebou hobby-sportovní minulost.
Předchozí ošetřování jeho kopyt je velmi diskutabilní stran prováděné kvality, což dokazují i letité problémy s hnilobou ve střelce (kopyta byla pravidelně ošetřována, ale pouze zkrácením stěny o stejnou část dokola, také byly ponechávány vysoké patky). Aktuální věk: 19 let./

Silně kontrahované patky a úzký střel s hlubokou rýhou nelze přehlédnout.

 

Zúžené patky mají na svědomí i atrofovanou střelku a současně se tak vytváří
„skvělé“ prostředí pro hnilobu.
Jinak zvenčí i ze spoda vypadají kopyta vcelku normálně, až by člověk přehlédl, jak moc jsou podsazené a dlouhé ve skutečnosti tvrdé patky...
Velmi schématicky a stručně řečeno, kůň si šlape po té části rohoviny, která ho má v patkách nést
(i proto tam normálně tkáň tvoří bytelný oblouk) a tuto hmotu zašlapává spolu s rozpěrkami do chodidla a to tlačí do vnitřních struktur kopyta.Důsledek: nefunkční kopytní mechanismus díky omezenému prokrvení, nepohodlný až bolestivý pohyb, deformace kopytního pouzdra a vnitřních struktur, sklon k hnilobě.