Koně ve stáduZapojení koně do funkčního stáda

 

Zamyšlení se nad tím, proč, kdy a jak se intuitivně mírně vměšuju do koňského zapojování se do stáda, chovaného v daných omezených prostoro-okolnostech co možná nejblíže mentálním a biologickým potřebám. A taky nad tím, proč chci zapojovat pouze koně, kteří přicházejí na delší čas – jde o psychickou pohodu koní pro koně a docela časově náročnou práci pro člověka. (Je rozdíl dát koně do boxu a další dny omezeně prostorem nebo kontakty do výběhu xxx a pustit koně do stáda.)

Hierarchie

Funkční stádo je soubor koní s ustálenou základní hierarchií.

Základní hierarchie je stav, kdy v daný okamžik, který vyžaduje ze strany koní řešení, se tohoto ujme konkrétní jedinec, kterému ta „práce“ přísluší, protože si jí sám vybral jako svůj přínos celku (platí pro níže v hierarchii postavené), nebo byl stádem na pozici „vynesen“ (a dokázal si jí zkušenostmi a reakcemi obhájit – platí pro výše postavené). V obou případech je to závazek.
V případě nově příchozího koně jsou to karty hozené na stůl. Co v tom novém koni je? Musíme ho přitlačit „ke zdi“, aby se ukázal!
Ujímání se zvolených povinností je kaskádovité, podle energetického náboje nově příchozího koně.
Někdo jde na průzkum, další přenáší info výše, někdo hlídá kobyly, kobyly mají ovšem svůj názor a někdy se chtějí a jindy nechtějí podívat hned, tichá i hlasitá komunikace koní je velmi čilá.
U nově příchozích jedinců do stáda jde zkušenému člověku velmi rychle rozpoznat, jakou bude mít nový kůň budoucí pozici – podle toho, kdo se o něho v řešení příchodu zajímá.
Je úžasné tohle celé pozorovat a postupně se naučit rozklíčovat! :)

Hierarchie koní není v čase neměnná. Stoupá se znalostmi, sebe-vědomím si, schopností vést členy stáda do bezpečí, s tělesnou i psychickou pohodou i jistotou kam patřím, s hormony, klesá s únavou (aktuální nebo věkovou), dočasným nebo celým vypnutím, nemocí, bolestí a tělesnou nepohodou, nejistotou získanou různými směry a sníženým sebe-vědomím ze stejných důvodů.

Vztahy

Hierarchií umí zamíchat VZTAHY, proto je koně neustále řeší (jako my :)). Zkušená a místa znalá vedoucí kobyla si může - dočasně - vytáhnout příchozího i energeticky zajímavého mlaďocha po svůj bok, stejně jako mladá kobylka se pokusí blíže se seznámit :) s některým z vedoucích samců/v lidmi drženém stádě myšleno valachů. V obou případech se připojení jedinci mohou – opět dočasně – dostat v hierarchii o trochu výš. Tento hierarchický „kariérní“ postup bez zkušeností selže v okamžiku, kdy je stádo vystaveno mírně krizové situaci. (Třeba: koně bez přímého vedení člověkem jdou od někud někam. Ve známém terénu se vedení dychtivý jedinec cpe dopředu, aby v okamžiku změny směru na novou, dosud neznámou, trasu, skoro elegantně vycouval z vedoucí funkce :), takové to „tjamtadadá“ :), neslyšně komentované očima v sloup ze strany vědoucích koní. Není to povědomé, z lidského života? :))

Ať se to komu líbí nebo ne, na výše uvedené máme hodně vliv my – lidé. (Bavíme se o funkčním stádu, kde jsou jedinci I navázaní na spolupráci s člověkem.)
Koně ve funkčním stádu s námi pracují a spolupracují a očekávají nás. My lidé jsme ti, kdo jim dáváme učením zkušenost a znalosti (třeba létajícího igelitového pytlíku nebo jak přejít most), proto je práce s námi i „baví“. Námi jsou drženi v omezeném prostoru a my jsme ti, kdo jim dáváme možnosti poznání „mimo ohrazenou pastvinu“, což jsou znalosti, které zužitkují v životu své komunity. Čím více učíme koně znalostem v terénu (tzn. „že vědí a znají“), tím více je zkušený a – stoupá v hierarchii stáda. S tím úzce souvisí to, jak moc jsme „duchem přítomni“, když vedeme koně, ať už je jich jeden nebo více. Jak moc jsme napojení, když očekáváme koňské napojení o).

Na závěr přes napojení koní i lidí zpátky ke vztahům. Koně s budují i chrání svoje vztahy, stejně jako my lidé. Proto považuju zapojování do stáda za důležitou a dlouhodobou okolnost, kde nerespektování může koně citově zraňovat, v případě, že si vytvoří vazby, což si ve stádě prostě vytvořit potřebují.
Za sebe, jako za člověka, se do toho míchám v prvé řadě proto, abych omezila úrazy fyzické i psychické, a v druhé, abych každému koni zajistila jeho autentické potřeby a současně odblokovala standardní i bolestivé návyky z minulosti.