Slasti a strasti pastevního ustájení

Ukážeme vám a vašemu koni nové možnosti...
  • Zajímá vás širší pohled na ustájení koní?
  • Jaké jsou skutečné potřeby koně?
  • Jak tyto potřeby naplnit? 

Co se na semináři dozvíte? 

  • jaké jsou skutečné potřeby koní
  • principy správného návrhu pastevního ustájení
  • jak zvládnout přechod koně z boxu ven
  • stádo a krmení - protichůdné požadavky
  • začlenění koní do stáda (kůň "samotář", kůň "prudič", hříbě, aj.)
  • praktické rady a provoz areálu
  • konzultace a cílená konkrétní řešení
sobota 12. dubna 2014, 10 – 17 hod, farma Zeusov u Berouna
cena: 500 Kč / osoba
 
Seminář probíhá v teple útulného domu i venku v krásné přírodě. Stravování v místní restauraci na vlastní náklady. 
 
Přihlášky na seminář emailem nebo telefonem. Počet účastníků omezen.
Přihlášky: farma@zeusov.cz, tel: 604 256 093