Seminář - Etologie koně, aneb co od nás koně potřebují pro nastavení dobré spolupráce

Dovolujeme si vás pozvat na Seminář s tématem Etologie koní vedený Ing. Jitkou Bartošovou, Ph.D. z Oddělení etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi.
 
Máme rádi svoje koně, každý svým způsobem, každý od nich chceme či očekáváme něco jiného.
Je to celé o nás a o nich, hlavně o pochopení koní. Nechtějme po nich, aby chápali oni nás. Pojďme chápat my je a bude to oběma stranám k užitku. Moderně tu máme (konečně!) spoustu -shipů.
Pojďme se společně podívat na trendy horsemanship, partnership přes koně a říci si, zda se jedná o přirozenou komunikaci na úrovni partnerů, jak to chceme my lidé mít a slyšet, nebo o jistou formu manipulace, která ale může být na určité vzájemné úrovni prospěšná oběma stranám kooperace.
Pojďme mluvit o biologii a přirozených potřebách koní bez nánosu lidských dojmů a pojmů a dozvíme se mnohé, co můžeme pro ně i pro sebe udělat. Pojďme se podívat na to, jak koně myslí a skutečně „fungují“ a proč. Pro ten den zapomeneme na mrkvové hůlky a budeme myslet jen na koně.
 
Vedle „povídání“ si zkusíme i praktické ukázky, jak kůň reaguje na člověka. Ukázky se netýkají ježdění na koni.
 
Možno přijet i den předem a vzít si sebou svého koně, spacák a karimatku. Spaní pro lidi ve společné místnosti, toalety a sprcha k dispozici. Oběd je zajištěn v místní restauraci a není v ceně. Koně venku, k dispozici přístřešky, seno a jádro.
 

Termín konání:

neděle 2. prosince 2012, 9 – 17 hod., počet účastníků omezen, přihláška bude od nás potvrzena emailem a poté je závazná.
 
Místo konání: farma Zeusov, Broumy, okres Beroun
Cena: seminář 650 Kč, kůň 125 Kč, přespání člověka v ceně :-)
Kontakt na přihlášení: farma@zeusov.cz, tel 604 256 093