Koňmunikace, aneb poznejte sebe skrz koně

Chcete se lépe vyznat sami v sobě? Chcete lépe porozumět druhým lidem?
Kurz "Koňmunikace" přináší nový typ sebevzdělávacích kurzů, který si i vy můžete vyzkoušet na vlastní kůži. 
 
Dozvíte se o Enneagramu, moderně zpracované typologii lidí, staré tisíce let, která Vám umožňuje pochopit, proč je každý z nás jiný a jak s touto "jiností" pracovat pro dobro vzájemné komunikace. Prakticky si pak komunikaci vyzkoušíte pomocí nejúžasnějších lektorů - koní. Zážitek s koňmi dává kurzu nový náboj, pomůže Vám snadněji pochopit zákoutí neverbální komunikace, prakticky si vyzkoušíte práci se svými emocemi a svým vnitřním naladěním.
 
Kurz povedou zkušení lektoři s dlouhodobýcmi zkušenostmi:
 • Hanka Havlová - terapeutka, kouč, certifikovaná lektorka enneagramu světové školy ETPTTM , trenérka emoční inteligence a NLP
 • Hana Bubalová - přírodní chov koní, přirozená komunikace s koňmi, vzdělávání s koňmi
Kurz se koná 15.-17. listopadu 2103 na farmě ZEUSOV, na půli cesty mezi hrady Točník a Křivoklát (obec Broumy).
Kurz je určen především pro nekoňáky.  Ačkoliv - po kurzu už nejspíš budete sami patřit mezi nadšence do koní...
 
 

Podrobnosti o kurzu:

Enneagram je psychologický a spirituální systém, který popisuje 9 vzorců lidské psychiky. Je ověřený dvoutisíciletou tradicí a v posledních 50 letech také vědecky. Učí se na světových universitách jako oficiální psychologie osobnosti, využívá se v pedagogice, psychologickém poradenství, a díky svému rychlému přínosu v odkrytí potenciálu a limitů člověka a popsaným nástrojům rozvoje také v byznysu a koučinku.
 
Okamžité zisky:
 • Úleva a uvolnění - „jsem v pořádku a rozumím druhým“
 • Rozvíjení dobrých vztahů – partnerských, pracovních, rodičovských
 • Probuzení zvědavosti – Kdo doopravdy jsem?
 • Chuť do života a radost z poznávání, dobrodružství z objevování 8 dalších světů. A samozřejmě toho svého, devátého.
 • Logické uchopení propojení mysli, emocí a těla
Přirozená komunikace s koňmi je způsob výcviku koně a jezdce, který koni nevnucuje lidský způsob uvažování, ale používá ke komunikaci jeho přirozený koňský jazyk. Je to jazyk, kterým vládneme i my, lidé, jen jeho význam potlačujeme ve prospěch řeči, čísel, symbolů a psaných dokumentů. Přirozený přístup ke koním umožňuje člověku znovu aktivovat schopnosti vnímání emocí, řeči těla, mimosmyslové komunikace a tak přispívat k harmonickému vztahu člověka s koněm.
 
Okamžité zisky:
 • Radost z příjemné spolupráce s mohutným, ale inteligentním tvorem
 • Koně nikdy nelžou – okamžitě na nich vidíte, jak na Vaše jednání k nim reagují
 • Dají Vám příležitost pochopit k čemu vedou vaše zažité stereotypy myšlení a chování
 • Zkušenosti z komunikace s koněm lze dobře převést do mezilidské komunikace
Přínosy semináře:
 • Účastník porozumí vlivu svých emocí a vnitřního naladění na komunikaci a vedení koně a jakou to může mít souvislost se situacemi, které zažívá v mezilidských vztazích
 • Získá nástroje na zvládání svých emocí a svého vnitřního naladění
 • Najde vhodné způsoby, jak sdělovat své potřeby v souladu se svým osobnostním nastavením a zároveň pochopit a respektovat potřeby druhých
 • Porozumí zásadám citlivého, ale pevného a důsledného vedení koně (i lidí)

Lektorské zajištění

Hanka Havlová:
Terapeutka, kouč, certifikovaná lektorka enneagramu světové školy ETPTTM , trenérka emoční inteligence a NLP (rozvoj skrytých schopností v hladinách alfa, práce s myslí, relaxace). Vedu workshopy ve firmách i pro veřejnost, rodiče, děti i rodiny, u nás i ve světě. Specializuji se na propojení tří center inteligence – těla, srdce a mysli (bývalá profese grafičky a novinářky mi dovoluje logicky propojovat obraz, slovo a řeč těla).
Koně jsou pro mě po moři a poušti dalším čistým a autentickým průvodcem k nám samým.
Enneagram učím intenzivně sedm let ve firmách i veřejné kurzy, využívám jej v koučinku, terapeutické práci a především v osobním životě. Poznala jsem jej před 13 lety a pravidelně procházím vzděláváním u nejlepších světových učitelů.
 • Enneagram teacher - Certifikovaný program ETPTTM školy Trifold School of Enneagram Helen Palmer a M.D. prof. Dr. Davida Danielse, 2000 – 2008
 • The Enneagram in Business, Train-The-Trainer Program,G.Lapid-Bogda, PhD., Boston Business School (Basel, Swiss)
 • Coaching with the enneagram certificate program (ICF), G.Lapid-Bogda, PhD., Boston Business School (Santa Fe, New Mexiko)
 • psychoterapeutický výcvik PBSP - Pesso-Boyden Systém Psychomotor Psychotherapy ®
 • výcvik v práci s mimořádnými stavy vědomí a práce s tělem a rituálem školy americké psychoterapeutky Jeneane Prevatt, Ph.D. (Jyoti)
Hana Bubalová:
Zabývá se celostním přístupem k chovu koní. Vybudovala farmu, kde uplatňuje principy přírodního chovu koní (24/7) a celostního přístupu k výživě a zdraví svých koní.
 • Celostní přístup k ošetřování kopyt - třísemestrální vzdělávací program o celostním přístupu k chovu koní, medicíně koní se zaměřením na ortopedii kopyt, 2007 – 2009