Koně pro všechny?

Tenhle článek nás dnes ve více osobách zaujal o)
 
O čem v něm není – o hlubším a širším zacházení a vztahu s koněm jako rovnocenným partnerem.
 
(Nejsme tu špičkoví chovatelé sportovních koní, ani producenti producentů špičkových výkonů, kteří jsou citovaní v článku. 
Jsme tu vlastně „pouzí“ (?) pečovatelé a naslouchači tomu, co koně říkají.)
 
K článku se snad můžeme vyjádřit zejména proto, že u nás máme jednoho „Jalisco“, tedy potomka tohoto slavného jména, který jistě přišel na svět s jasným lidským záměrem, totiž vítězit pod člověkem.
 
Uvedený kůň skákal dva-metry-deset a nesnáší kolbiště už od pohledu a také tvrdě soutěživé lidi bez skrupulí. V „anamnéze“ má napadání lidí, druhých koní i psů, sebepoškozování a další, veskrze dost nepříjemné jednání vůči okolí.
 
V současné době si s chutí realizuje „kariéru“ rodinného koně, při níž vozí maminku i její malé děti (10 a 4 roky). Představa stupně vítězů může mít v jeho očích roveň: vysoký parkur = dovezu spolehlivě čtyřletou holku. o)
 
Vítěz, resp. adept na vítěze, určitě musí být tvrdý tělesně i mentálně, přitom vnímavý, rychlý a flexibilní, spolupracující a jednající spolu se svým parťákem. 
 
A jako takový – predisponovaný - bude akceptovat jen a pouze svůj ekvivalent, ne sobce a „partnera“ neempatickeho, hledícího paradoxně jen na vlastní cíle, byť k nim koně jako nástroj potřebuje o).
 
Takový kůň ocení parťáka sobě rovného, co ho bere za sobě rovného. Za účelem spolupráce, ze které mají oba partneři zisk podle svých představ.
 
V zájmu zachování vlastního života i sebeúcty jistě může rezignovat na post vítěze pod nevhodným člověkem a dát se na respektovanou kariéru rodinného koně... Stát na stupni vítězů je lidská ambice, koňská může klidně být ta, kdy s důvěrou svých lidí spolehlivě odveze a přiveze maminku nebo její 4letou holčičku.
 
Tvrdost nátury je obousečná a v negativním užití umí říct „ne“ i za cenu nebo pro cenu života.... Pak to není spolupráce, ale boj.
 
Zklamání za vlastní výkony pro lidi, oplácené tvrdým a neosobním zacházením, v něm nastavilo postoj a ten zaujal se stejnou tvrdostí, jakého se mu dostalo za bezprecedentní výkon v mládí. Není to nic jiného, než obrana.
 
Je to nesmírně vnímavý a chytrý kůň. Neustále sleduje, zda každý, ať kůň nebo člověk v jeho blízkosti, jedná tak, jak se tváří na venek. Jeho pohled občas připomíná pohled Fantomase ze starých francouzských filmů. Ten neprostupný a hluboce hodnotící o)