Buližník Křivoklátský opět na Zeusově

Po stopách křivoklátských duchů Buližníků 2. ročník...
 

CESTA PŘÍRODOU PRO DĚTI a jejich doprovod, HRY, ZÁBAVA, POZNÁVÁNÍ A KONĚ

  • sobota 21. června 2014, Broumy, farma Zeusov od 11 hodin
pro děti jsou připraveny hry a soutěže v přírodě, malování na obličej, kratší a delší trasa křivoklátským lesem v patách Buližníkům, seznámení se s koňmi a jejich přírodním chovem, vstupné dobrovolné, příchod dětí i dospělých v kostýmu Buližníka je vítán :-)
 

Kdo je Křivoklátský Buližník?

Křivoklátský Buližník je duch, který se na celé Planetě Zemi vyskytuje jen v lokalitě CHKO Křivoklátsko. Potřebuje totiž místní specifické mikroklima, které díky poměrně vysoké vlhkosti vzduchu udržuje ve výborné kvalitě tělní porost Buližníka, tedy rozmanité druhy trav, květin, mechů a lišejníků. Buližník je tvor nadmíru plachý a nekale působící lidské společnosti se vyhýbá. Duch Buližník je osůbka s vesele až poťouchle svítícíma očima a jeho úkolem je spravedlivě ochraňovat přírodu a podporovat správným směrem vše, co roste, ať už jsou to děti, mláďata nebo rostliny. Buližník se rodí jako starý a postupem času a zvláště kvalitou získaných zkušeností mládne a zmenšuje se. Proces je ukončen ve tvaru malého kamínku, což je vlastně srdce Buližníka , které v sobě uchovává veškerou energii a sílu dobrého ducha. Komu je přírodou dovoleno srdíčko najít, dostane v kamínku poctivý talisman pro štěstí.